Gustav Schnabel, *1897, † 1965

Gustav Schnabel, *1897, † 1965